dimarts, 11 de maig de 2010

Arracades 'Ull turc' simples - 3 EUROS

Arracades 'Ull turc' simples - 3 EUROS

  • Què són? Arracades penjades senzilles, amb una bolla de vidre de color motejada al final, acabada amb una peça de metall platejada.
  • De què estan fetes? De bolles de vidres -ull turc- de colors.
  • Com les he fet? A mà.
  • Què valen? 3 euros/parell.
  • Estoc: 1 parell de cada. Més i d'altres colors, per encàrrec.